ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်သစ်များ

ပေါင်းလဒ်” သည်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ပြုမိန့်အရတည်ထောင်ထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်သောငွေရေး ကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ သမာသမတ်ကျသော စီးပွားရေးစွန့်ဦး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အတွေ့အကြုံရှိ သည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းပညာရှင်များဖြင့် ကုမ္ပဏီအား ၂၀၁၇ခုနှစ် တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိခိုင်မာသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်သည့် ချေးငွေဆိုင်ရာ ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ပေး ခြင်းဖြင့် အခက်အခဲများဖြေရှင်းပေးရန်ဆိုသည့် မူလရည်ရွယ်ချက် ကိုစွဲမြဲစွာ အကောင်အထည်ဖော်နေပါသည်။

“ပေါင်းလဒ်”အနေဖြင့် အဓိကကျသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များအတွက် အပေါင်ပစ္စည်းမလိုသည့် လုပ်ငန်းသုံးချေးငွေများထုတ်ချေးခြင်းကိုအထူး အလေးထား ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ တင်ဒါသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပရောဂျက်လုပ်ငန်းတို့အတွက် ချေး‌ငွေထုတ်ပေးခြင်း၊ ဆေးကုသမှု၊သိပ္ပံနှင့်ဓာတ် ခွဲခန်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ရေနံနှင့်ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဟိုတယ် နှင့်ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ အစရှိသည့်အဓိကကျသော လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ၏ ပစ္စည်း ကိရိယာများဝယ်ယူရေးအတွက်ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစက်ရုံ နှင့် လျှပ်စစ် အင်ဂျင် နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအတွက် လုပ်ငန်းသုံးချေးငွေထုတ်ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက် ပေးလျက် ရှိပါသည်။