ကန်ထရိုက်ဆိုင်ရာချေးငွေ ဝန်ဆောင်မှု
စီမံကိန်း နမူနာ

‌ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစက်ရုံ အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အလုံးစုံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဝန် ဆောင် မှု

ချေးငွေရယူသည့်ကုမ္ပဏီသည် ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း နှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို အစမှအဆုံးထိ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိအကြီးဆုံး ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တစ်ခုအား အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် အလုံးစုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းအပ်နှံသည့် ကန်ထရိုက်စာချုပ်လက်ခံ ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကန်ထရိုက် စာချုပ်ပါလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူဆောင်ရွက်ရေးအတွက် “ပေါင်းလဒ်” မှ အပေါင်ပစ္စည်း မလိုအပ်သည့် ချေး ငွေကျပ် (၅၇၂) သန်း အား (၈)လသက်တမ်းဖြင့် ချေးဌားခဲ့ ပါသည်။

တံတားဆောက်လုပ်ရေးပရောဂျက်အတွက်ရေကြောင်းသွားလာမှု ထိန်းချုပ်ရေးဝန်ဆောင်မှု

ချေးငွေရယူသည့်ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံပေါင်းစုံတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် တံတားတည်ဆောက်ရေးပရောဂျက်တစ်ခုတွင် ရေကြောင်းသွားလာမှု ထိန်းချုပ် ရေး ဆိုင်ရာဝန် ဆောင်မှုများအား စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်များမှာ ၂၄ နာရီ ရေကြောင်းအသွားအလာ စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ် လမ်းညွှန်မှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ စီမံခန့်ခွဲရေးတို့ဖြစ်ပါသည်။ “ပေါင်းလဒ်”အနေဖြင့် အဆိုပါလုပ်ငန်း များအတွက် ရေကြောင်းပြဗော်ယာများ၊ ကင်းလှည့်စက်လှေများ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ရေး ဆိုင်ရာ ကိရိယာ များအစရှိသည့် လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူနိုင်ရန် အပေါင်ပစ္စည်းမလိုအပ်သည့် ချေးငွေ ကျပ်သန်း (၂၇၀) အား (၈) လ သက်တမ်း ဖြင့် ချေးဌားခဲ့ပါသည်။